Aktuality | MŠ Světlá nad Sázavou

Školka Lánecká
Školka Sídliště
Školka Lánecká
Školka Sídliště

Aktuality

Aktuality

Informace o úhradách stravného a školného MŠ ve školním roce 2021/2022

Cena stravného a školného se hradí spolu s poplatky za školné PŘEDEM (zálohově) a to vždy od 15 dne v předešlém měsíci na měsíc následující. Platba bude probíhat pouze bezhotovostně formou inkasa. V září  budeme požadovat zpětné platby za prázdniny  v hotovosti (neplatí pro děti zapsané od září 2021 ) a dále budeme požadovat první zálohovou platbu na stravné a školné za září – strhávána od 15. srpna  (1500,-). 

Výše povolení k inkasu na zálohy stravného a školného, nastavte prosím, v minimální výši 1.500,- na jednoho strávníka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Souhlas k inkasu je třeba zřídit do 15.6.2021 a potvrzení o souhlasu k inkasu (nutno označit jménem dítěte !!!!) naskenovat a spolu s přihláškou ke stravování poslat na mssidliste.jidelna@seznam.cz (nebo osobně do kanceláře MŠ Sídliště 595, Světlá nad Sázavou) nejpozději do 30.6. 2021 ( první zálohová platba musí být stržena kolem 15. srpna na účet Mateřské školy 78-7876410217/0100 – neuvádět prosím žádný VS, období…. apod.). Souhlas s inkasem musí obsahovat číslo Vašeho účtu, včetně kódu banky !!!!!!!!!!!

Každý ze zákonných zástupců si měsíčně ověřuje na svém bankovním účtu, zda mu odchází platby na účet MŠ. Na nestržené zálohy neupozorňujeme.

Odhlášení je možné do 7,30 hodin ráno. Neodhlášený strávník se automaticky započítá do docházky tj. i do stravného (1 den). Oběd je možno první den při odchodu dítěte z důvodu nevolnosti vyzvednout v MŠ do přinesené nádoby po tel. dohodě s učitelkou MŠ.

Pokud zákonný zástupce po opakovaném písemném upozornění neuhradí úplatu za vzdělání v MŠ (školné) nebo úplatu za školní stravování (stravné) (Sb. zákonů č 561/2004 par.35,123) DO 2 MĚSÍCU, může být písemně zákonnému zástupci sděleno rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Případné dotazy  - na tel.č. 777 550 783.

Soubory ke stažení

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít