Školka Lánecká
Školka Sídliště
Školka Lánecká
Školka Sídliště

Jídelna

ŠJ s kuchyní Sídliště a kuchyně MŠ Lánecká

Naše moderně vybavené kuchyně se nacházejí u obou mateřských škol. ŠJ Sídliště zajišťuje stravování také pro soukromou mateřskou školu Bambino, strávníky prvního stupně ZŠ Komenského a pro MŠ Malčín. Celkem vaří pro 260 strávníků.
Lánecká vaří pro 70 strávníků.
Vybavení obou kuchyní se za posledních několik let velmi zmodernizovalo. Odpovídá hygienickým požadavkům na zajištění kvalitního stravování dětí. Používáme nejmodernější technologie při procesu přípravy jídel. Vaříme podle zásad zdravé výživy a plnění požadavků spotřebního koše plnohodnotnou stravu přizpůsobenou pro dané věkové kategorie strávníků. Dbáme na pestrost a chutnost jídel, zařazujeme denně dostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Zajišťujeme pitný režim.

Provozní doba kuchyně: 6 – 14,30 hod

Případné dotazy a připomínky řešte ihned přímo s vedoucí ŠJ nebo ředitelkou MŠ.

Stravné MŠ – ceny platné od 1.5.2019  - Výše stravného určena dle věku dítěte.

 
přesnídávka
oběd
svačina
celkem
Strávníci 3 - 6 let
9,- Kč
21,- Kč
7,- Kč
37,- Kč/den
Strávníci 7 let
10,- Kč
23,- Kč
7,- Kč
40,- Kč/den
Strávníci 7-10 let
 
23,- Kč
 
 
Strávníci 11 - 14 let
 
25,- Kč
 
 
Strávníci 15 a více let
 
28,- Kč
 
 
Dospělí
 
28,- Kč
 
 

Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku strávníka dosaženého kdykoliv během započatého školního roku včetně letních prázdnin. Dítě, které dosáhne jedenácti let až v srpnu, platí po celý školní rok kategorii 11 – 14 let.

Cenová kalkulace pro cizí strávníky oběd - 28,-Kč , provozní náklady 11,-Kč, mzdová režie 22,-Kč. - Celkem 61,- Kč.

Odebrání oběda u strávníků ZŠ v době nemoci nebo nepřítomnosti pouze první den za výše uvedenou cenu. Další den nemoci hradí strávník obědy v plné výši tj. i provozní náklady 11,- a mzdovou režii 22,-. Cizí strávník hradí oběd v plné výši.

Úhrada stravného je prováděna bezhotovostně (formou inkasa), zálohově na následující měsíc.

Vedoucí ŠJ Němcová Petra
Ředitelka MŠ Chládová Jaroslava

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít