Školka Lánecká
Školka Sídliště
Školka Lánecká
Školka Sídliště

Naše školky

Mateřská škola Světlá nad Sázavou je od 1.1.2003 právním subjektem, jehož zřizovatelem je město Světlá nad Sázavou.

Tato organizace vznikla sloučením 3 samostatných mateřských školek, v roce 2013 proběhlo sloučení MŠ Pěšinky s MŠ Sídliště. V září 2018 byla uvedena do provozu přístavba MŠ Lánecká, kde vznikly prostory pro třídu dvouletých dětí a třída pro děti od 3 do 6 let.
-

Koncepce našich školek:

Naším záměrem je vytvoření takového prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu - citovou, fyzickou i sociální. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. Naším cílem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.


Jak si vše představujeme:


* cíle předškolního vzdělávání orientujeme k dítěti
* každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost
* vzdělávání dítěte odpovídá jeho osobním možnostem a potřebám
* důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci, ne soupeřivost
* obsah vzdělávání vychází ze života dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají
* podporujeme takové způsoby práce, které jsou pro dítě, jeho rozvoj a postup v učení příznivé, vhodné a přirozené
* učíme děti na základě prožitku a zkušenosti prostřednictvím činnosti
* stavíme na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě
* program pro předškolní děti a jejich plynulý přechod do základní školy
* volný přístup rodičů do tříd, adaptační postup
* individuální plán péče o děti s odkladem školní docházky tvořený společně učitelkami a rodiči
* uvolnění režimu ve prospěch hravých činností
* logopedická prevence a jazykové chvilky pro správnou výslovnost
* volbu délky poledního odpočinku dle potřeb a přání
* plavecký kurz pro předškolní děti
* společné oslavy narozenin a svátků dětí

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít